Psykoterapia VANHA VERSIO

Ratkaisukeskeinen ja voimavarasuuntautunut terapia on asiakaslähtöistä ja tulevaisuuteen suuntautunutta. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa. Painopiste on siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa keskustelun sekä mielekkään ja tarkoituksenmukaisen toiminnan avulla. Menneisyys on voimavara, jota hyödynnetään tavoitteiden ja muutosten saavuttamisessa. Uusia näkökulmia löydetään aktiivisessa vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa. Terapiassa ovat läsnä myönteisyys, luovuus. Psykoterapiaan voi tulla myös ilman lääkärin lähetettä.