Työhyvinvointi VANHA VERSIO

Tavoitteena on lisätä työssä jaksamista ja oman elämän tasapainoa työn, levon ja vapaa-ajan suhteen. Miten saada ja ylläpitää hyvinvointia elämässään (liikunnan merkitys, ravinto, mielen voima), mistä löytyy motivaatio ja miten se säilyy, mistä löytyy onnellisuus ja tekemisen ilo?

Sisällölliset vaihtoehdot: Koulutukset, luennointi, ryhmätyöskentely, työpajat. Liikunnalliset teemapäivät.