Työskentelyn rytmitys

Kilpaurheilijoita ja hyvinvoivia työntekijöitä yhdistää innostuneisuus työhön ja hyvä motivaatio työskentelyyn. Työskentelyn rytmityksellä nautitaan ja jaksetaan ilman ylimenemistä, fyysisen ja psyykkisen stressitilan ylikuormittumista. Miten ja mistä hakea motivaatiota rutiinitehtäviin, miten osata hellittää, kun siihen on mahdollisuus tai oman hyvinvoinnin kannalta näin on tehtävä?